Vyhodnocení soutěže - okresní kolo

V úterý 13. prosince 2016 proběhlo vyhlášení okresního kola soutěže "KNIŽNÍ VÝZVA" v KKD Vyškov. Naší knihovnu reprezentovala Nikol Kuchtíčková, která se umístila na celkovém 2. místě. Gratulujeme.

 

Vyhodnocení soutěže

Dne 31. října 2016 byla ukončena půlroční soutěž "KNIŽNÍ VÝZVA". Celkem se soutěže zúčastnilo 11 dětí. Na prvních třech místech se umístili:

1. Nikol Kuchtíčková

2. Kristýna Hermanová

3. Pavel Ševčík

Vítězové byli odměněni knihou, ostatní účastníci drobnou odměnou.

Ocenění

V úterý 15. prosince 2015 se v Moravské zemské knihovně v Brně konal již pátý ročník Slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, na kterém byly oceněny nejlépe pracující neprofesionální knihovny. Setkání připravila MZK ve spolupráci s pověřenými knihovnami Jihomoravského kraje a za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Za region Vyškov byla oceněna neprofesionální knihovna v Moravských Málkovicích. Ocenění převzala knihovnice Mgr. Iva Jenerálová  za výbornou práci s dětským čtenářem.

Poděkování

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 na pravidelném setkání knihovníků v knihovně Karla Dvořáčka byl předán knihovnici Mgr. Ivě Jenerálové děkovný list za vynikající práci s dětským čtenářem, kulturní akce pořádané v knihovně Moravské Málkovice, dobrou práci s knihovním fondem i Výměnnými fondy.


 

Uzlování s hasiči


 

V úterý 10. listopadu 2015 jsme se sešli se členy SDH Moravské Málkovice, kteří nám pověděli o své práci, ukázali vybavení a techniku. Také jsme si vyzkoušeli vázat různé druhy uzlů. Děkujeme

Drakiáda


 

Ve spolupráci s místní Základní školou se konala v pondělí 26. října 2015 DRAKIÁDA. Počasí nám vyšlo, draci létali, no jako draci.

  

Seznámení s výměnným fondem


 

Dětem byly představeny knihy z výměnného fondu KKD Vyškov, které dovezla paní knihovnice.

 

Čteme s pejskem

Místní knihovna Moravské Málkovice uspořádala ve čtvrtek 21. 5. 2015 akci

"Čteme s pejskem".

Do knihovny zavítala paní Kalivodová se svou fenkou cvičenou na canisterapii,

seznámila děti s výcvikem, ukázala jim základní povely a poslušnost fenky.

Poté děti soutěžily, četly pejskovi ukázky z knih a nakonec dostaly jako

odměnu sladkost a možnost si s pejskem pohrát a vyčesat ho.

 

Spisovatel Zdeněk Železný


V pondělí 30. března 2015 přijel spisovatel Zdeněk Železný. Dětem představil své knihy, přečetl z nich, řekl, jak vznikaly, ukázal ilustrace... Podle jeho četby děti zahrály maňáskové divadlo. Děti si mohly některé knihy zakoupit a pan Železný jim do knih napsal věnování.

 

 

KNIHOVNA JE IN

Tereza Hladká se umístila na 3. místě ve čtenářské a výtvarné soutěži Knihovna je IN v kategorii starší žáci.

Nejlepší knihovna roku 2013 

  Místní knihovna v Moravských Málkovicích byla oceněna titulem "Nejlepší neprofesionální knihovna vyškovského regionu roku 2013". Navázala tak na ocenění "Za dobrou práci" z roku 2010 a 2012 (2011 knihovny nebyly hodnoceny). Na pravidelném setkání knihovníků bylo ocenění s věcným darem - deskovou hrou - knihovně předáno knihovnici Mgr. Ivě Jenerálové, která také obdržela děkovný list za kulturně - výchovnou činnost v knihovně, dobrou práci s knihovním a výměnným fondem, práci se čtenáři - hlavně dětmi, za samostatné uložení knihovního fondu do automatizovaného knihovního systému a velmi pěkné webové stránky knihovny.

    Tímto titulem je oceněna svědomitá práce knihovnice, ale i přístup čtenářů ke knihovně. Proto věříme, že knihovně zachováte přízeň a věrnost, že se v ní budeme setkávat i nadále.

Václav Čtvrtek ve čtvrtek

Místní knihovna Moravské Málkovice uspořádala v měsíci říjnu akci

"Václav Čtvrtek ve čtvrtek".

Čtenáři se nanásilnou a zábavnou formou seznámili s životem

a dílem Václava Čtvrtka, poslechli si ukázky z jeho knih, zahráli si na ilustrátory ...