Kontakt

Místní knihovna Moravské Málkovice 

Knihovnice: Mgr. Iva Jenerálová

Moravské Málkovice 16
682 01 Vyškov 1

E-mail: knihovnamoravskemalkovice@email.cz

Kontaktujte nás