Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka

10,- Kč

2. upomínka 50,- Kč
Ztráta nebo poškození knihy úhrada ceny knihy